Resultaten voor lantmeters

 
lantmeters
 
Het Abcouder Slot.
Opten 30en augusty 1610 is bij lantmeter voornoemt gemeten. een stuckge lants behoirende aen den voornoemde bruycker. streckende vande vinckeveense weteringe totte vinckeveense. landen geteyckent mit A is groot ardalve mergen royen. somma is tzamen groot twee ende dartich mergen.
Hoeselt Vrugger: Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep: HGSG.
Hoeseltse lengte en oppervlaktematen. Op 30 juni 1757 werd in Hoeselt een mandement van Prinsbisschop Jan Theodoor van Beieren afgekondigd, van 11 juni 1757, waarbij de gemeente verplicht werd om een controle te doen op de maten die zij hanteerde.
Placaten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabant, Princen van dese Google Boeken.
Placaten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabant, Princen, Volume 2. Volledige weergave 1648. Placaten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabant, Princen van dese Nederlanden, Volume 1. Placaten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabant, Princen van dese Nederlanden.
Uitvaartzorg Lantmeeters Geyskens Genk.
Een andere mogelijkheid die wij bij Uitvaartzorg Lantmeeters Geyskens aanbieden, is het opstellen van uw levensverhaal. U krijgt dan een publicatie met het eerlijke, authentieke verhaal van uw levensloop. Dat kan voor uw kinderen, kleinkinderen en/of familie en vrienden een dierbare herinnering zijn of ook een troost of zelfs een inspiratiebron, die de familiebanden versterkt.
Fout.
Codex Batavus, waar in het algemeen kerk, publyk en burgerlyk recht van Eduard van Zurck Google Boeken.
Codex Batavus, waar in het algemeen kerk, publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen, getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien, voor en na de oprechting der Republyk en wel byzonder der staatsbestiering van.
Genealogische informatie.
Familie: Getrouwd: 13 maart 1839 in Rotterdam ZH, NL. Verwante: Bolten, Maria Geertruid. Geboren: 22 augustus 1804 in Dieteren LB, NL. Gedoopt: 22 augustus 1804 in Susteren LB, NL. Overleden: 06 september 1884 in Rotterdam ZH, NL. Ouders: Vader: Bolten, Joannes.
Tooneel van Flora. Vertonend: grondelijcke Redens-ondersoekinge, vanden Cornelis van der Woude Google Boeken.
25loemen 25loemiten 2len 2och 3ijn 5ijn â â alo alt amber baar banbe banbel bat bp bat een pber batmen batter Benick bepb bec bee bete beur Bion Bobg boen boog bpma cnbc dee deee eert embe enbe ente eube eygen fijn Flora Floriten geeyd gheen Gods goebe goede gulben haer honnen inbe Iooo it Iupben J2och 1.ooo lat lupben maer mant mebe meerber meet men menchen mint met mubbe muel naaten Nijd onber Ovidius poffijt plaaten profijt quaab reben rogge rooo rut aak al al niet laan amen cha chade chijnt Schoonte choont eer eggen en ijn janbel omber ommige oo otten pije pn pot taag taan taat til traffen upben tijb TULPAN volk voorpoed Waarom werck wint Yuant.
landboek van Meerbeke.
LANDBOEK VAN MEERBEKE, deel 21 658 tot 698. Hiernaer volcht het landt en de meersschen ligghende op de noortseijde van de strate ofte Heirbaen commende van Waelputmeulen van de stede van Ninove beginnende aen de selven Waelputmeulen ende soo voorts als volcht.

Contacteer ons